Bunker prices 16.04.2014

 

PORTS

IFO380

IFO180

MDO

MGO-0.1%, L.S

PIRAEUS

595.00

625.00

0.00

930.00

ISTANBUL

610.00

638.00

0.00

950.00

FUJAIRAH

595.00

630.00

0.00

975.00

SINGAPORE

585.00

607.00

892.00

902.00

ROTTERDAM

580.00

596.00

0.00

890.00

HOUSTON

595.00

659.00

0.00

983.00

SANTOS

605.00

627.00

0.00

980.00

PIRAEUS

595.00

625.00

0.00

930.00